Личностно израстване 5.12.2016г.-безплатен уебинар


" target="_blank">Нашето израстване е всекидневна работа със себе си !

Линк:

" target="_blank">

Безплатeн уебинар- 5.Декември от 19.45ч. 

Кликнете върху линка, за да се включите в сесията !