Личностно израстване 5.12.2016г.-безплатен уебинар


Нашето израстване е всекидневна работа със себе си !

Линк:

https://www.youtube.com/watch?v=7-nqFJfnM0A

Безплатeн уебинар- 5.Декември от 19.45ч. 

Кликнете върху линка, за да се включите в сесията !