Трансформация и увеличаване на Физическата и Енергийна интелигентност 21.10.2017г.


Какво означава интелигентността?

Колко вида интелигентност има?

Как да я увеличиме?

Това са много въпроси, на които ще отговоря на семинара в София на 21-22.Октомври

За повече информация тук 

https://www.facebook.com/events/1438243956263866/?fref=ts

На 22.Октомври ще се проведат констелации от 11-16ч. на адрес:"Пирински проход"27

Ще се работи по двойки за констатиране на негативните емоции , даване на оценка и формулата на лечението заедно с акупунктурните точки!

На обучението в гр. Банско, тази практиката даде много високи резултати!