Ангелче на Вътрешното богатство


7:АНГЕЛСКА ТЕРАПИЯ
Днес се падна:
АНГЕЛЪТ НА ВЪТРЕШНОТО БОГАТСТВО:
"Как оценявате себе си?
Вглеждали ли сте се във вашето вътрешно богатство?
Уважавате ли собствената си личност?
Мисли ли сте, че вие заслужавате вашето собствено уважение,че вашето вътрешно богатство е голямо?"
Оценявайте себе си всеки ден! 
Вашето утвърждение:
"Аз съм богатство!
Аз съм уникален и има причина да съм на този свят-тук и сега!"
Потупвайте леко точката върху тимусната жлеза