15."Шоуто на ЦЕ"- Магнит за пари"- доказателство


Семинара в Русе  "Потока на парите" премина под емоциите ни , свързани  с мислите ни и убежденията ни за парите!!! Имаше и сълзи в очите на участниците!!! За мен не беше изненада ..... случвало се е и друг път ! После видях и ентусиазма, и вдъхновението!!!