Какво представлява бързата форма на ТЕС ? Практически упражнения за справяне със страх,гняв и др.