Какво представлява бързата форма на ТЕС ? Практически упражнения за справяне със страх,гняв и др.


 https://www.youtube.com/watch?v=DITp8U1FwJk