Енергизиране на тялото


Всяка сутрин настройвате тялото всеки ден за всеки миг от него!

https://www.youtube.com/watch?v=hwvaYvbPAKY